"Door wie is de wereld uitgevonden?"

- Filosofische vraag van een leerling (6 jaar) uit mijn groep 3.

De start van Flow

Geluk voor kinderen is alles wat ik wil bereiken! Het kan toch niet zo zijn dat kinderen op de peuterspeelzaal of bij de kleuters al vastlopen in het huidige onderwijssysteem? Toen ik meerdere malen de vraag kreeg of een 3-jarige eerder mocht starten in de kleutergroep, wist ik dat er iets niet klopte. Dit gebeurde niet twee keer, maar veel vaker. Op het moment dat kinderen zelfs in groep 1 van de basisschool al vastliepen, overstapten van school en binnenstroomden in groep 2, begreep ik er niks meer van. Wat is er aan de hand? Er moet iets gebeuren. Deze situatie raakte mij en daarom ben ik er actief mee bezig gegaan. Ik ben een opleiding gaan volgen en ben mijn eigen handelen in de klas gaan observeren. Ik voel sterk de behoefte om deze kennis en ervaring te delen met scholen en peuterspeelzalen. Samen moeten we deze kinderen zien. Alle kinderen hebben het recht op geluk. Zorgen hebben hoort niet bij kind zijn, ze moeten het fijn hebben op school en begrepen worden. Daar kunnen we samen wat aan doen! Door veel mensen te bereiken over de signalering en hoe te handelen, zorgen we samen voor geluk en een goede ontwikkeling op lange termijn.


De naam Flow

De psycholoog Csikszentmihalyi beschrijft de geboeide en productieve aandacht van creatieve mensen met de term 'flow', een periode waarin ze alle begrip van tijd kwijtraken en plezier ervaren (M. Csikszentmihalyi, Flow, 2001) . Je gaat op in je bezigheden, de tijd vliegt, je bent intens betrokken bij wat je doet. Je zit in de flow. Dat wil toch iedereen?


Wie is Flow?

Flow is een katje dat samen met Femke het kind graag verder helpt op een frustratiemoment en het kind leert door te zetten. Dit doen we aan de hand van de growth en fixed mindset (Carol S. Dweck). We doen dit altijd spelenderwijs.

Benieuwd naar het katje Flow? Klik op 'Kind'.


Wie ben ik?

Persoonlijk
Femke Freriks
30 januari 1990
Amsterdam


Opleidingen
Tijdens de minor van de Pabo heb ik 5 maanden in Zweden gestudeerd aan de Linköpings University en volgde daar de modules Outdoor Education, Global Teacher en Swedish Language. Met die ervaring stond ik weer heel anders voor de klas. Vooral het ervaren van de stof waar je het over hebt, vind ik belangrijk. Tijdens mijn werk als leerkracht heb ik nog twee opleidingen gedaan: Middenmanagement aan de Hogeschool IPABO en Talenbegeleider bij Novilo te Utrecht (Opleidingscentrum op het gebied van hoogbegaafdheid).

Werkervaringen
In 2012 verhuisde ik naar Amsterdam en ben daar gaan werken op basisschool de Vlinderboom als leerkracht en bouwcoördinator. Daar heb ik voornamelijk de kleuters lesgegeven, maar ook groep 4/5 unIQ (voltijd hoogbegaafden onderwijs). Na zes jaar werd het tijd voor iets anders. Van een kleine school ben ik overgestapt naar een grote school: Daltonschool de Poseidon. Sinds 2018 bestaat mijn eigen bedrijf: Flow - Kind en Talent, waarmee ik kinderen en scholen mag begeleiden.