"Wat is het laatste getal?"

- Filosofische vraag van een leerling (6 jaar) uit mijn groep 3.

Schoolbegeleiding

Iedere school wil het beste onderwijs voor elke leerling. Zo ook voor de allerjongste hoogbegaafde kinderen of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Flow zorgt er samen met scholen voor dat zij gezien worden en zich uitgedaagd voelen.

Zo vroeg mogelijk signaleren bij de allerjongste
Jonge kinderen die meer kunnen, ander soort vragen stellen of op een andere manier denken (analytisch, praktisch of creatief) verdienen extra aandacht. Met name peuters, kleuters en kinderen in groep 3 hebben op lange termijn baat bij vroegtijdige aandacht voor hun speciale ontwikkelbehoeftes.

Wat betekent Flow voor jouw school?

Flow stelt scholen in staat om kinderen met speciale behoeften de benodigde aandacht te geven. Samen met jouw school stelt Flow een concreet plan op over de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde kinderen en kinderen met en ontwikkelingsvoorsprong. Dit concrete plan kan bestaan uit het opzetten en begeleiden van een plusklas binnen jouw school, het individueel coachen van leerlingen en/of leerkrachten en het geven van praktische workshops over hoogbegaafdheid en de signalering.

Neem vrijblijvend eens contact met mij op om te weten te komen wat Flow concreet voor jouw school kan betekenen via flow@kindentalent.nl.